Vad gäller vid förtöjning

All förtöjning är respektive båtägares ansvar. I våra ordningsregler finns anvisningar om vad som är godkänt material och hur godkända förtöjningar skall utföras. Ordningsreglerna kommer du till här.

OBS! att båthamnen vid Österby betraktas som utsatt p.g.a. båttrafiken som passerar utanför.

 

Några råd och anvisningar från försäkringsbolagens tekniska kommitte kan du komma till här.