INFORMATION

Allmän Info

Här kan du läsa om Sjöräddningssällskapet
Titta på filmen här.

Svenska Sjö VHF-Kampanj

Södertälje kanal

MBF-Nytt

Allmän Info

Arbetsdagar

Arbetsdagar under 2021, information finns på interna sidan
    

Har du flyttat eller bytt e-postadress, nytt tel.nr? 

Vi är tacksamma om du snarast meddelar om du har ny post- eller e-postadress. Spar tid och arbete för kassören genom att själv meddela din adress.

Klicka här så kommer du till ett formulär för att ändra. Du kan ändra alla dina registrerade uppgifter i formuläret.o

2016-03-16
Facebook

Klubben har även en Facebook sida. Gå gärna in och gilla den.
Länk till sidan: https://www.facebook.com/Österby-Båtklubb-806387506133956/?ref=hl
 

Läs hela inlägget »

ÖBK Info

Glömt inloggningen till Interna sidan?

Sänd ett mail till info@osterbybk.se
med namn, medlems- och båtplats-nummer så sänder vi uppgifter. 

Byta till större båt?

Medlem som avser att byta till större båt skall ta kontakt med båtplats-ansvarig i förväg och kontrollera om plats finns. 

Distribution handlingar

Alla handlingar, som protokoll mm, distribueras via e-post. Den som vill ha utskickat med brev måste meddela detta till klubben.

Årsmöte 2021