Om du vill begära utträde ur ÖBK eller säga upp din båtplats skall du fylla i formuläret. 
Villkor för uppsägning är reglerat i stadgarna.

§ 4:3 Utträde ur klubben
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före den 31 dec och är därmed omedelbart skild från sitt medlemsskap. Eventuella förfallna avgifter skall dock erläggas enligt styrelsens beslut.
Om uppsägningen kommer klubben tillhanda efter den 31 dec anses nytt medlemsår påbörjat och medlemsavgift skall erläggas för det påbörjade året.  
 

Om du önskar kan du stå kvar som medlem utan båtplats.

Du kommer att få bekräftelse per epost att vi mottagit din uppsägning.
 

Formulär för uppsägning

  • Fyll i en eller båda