Formulär för att registrera båtuppgifter

  • Medlemsnumret hittar du i vaktlistan under intern info.
  • Exempelvis 26 fot,ruffad
  • Om du gett båten ett namn
  • T.ex Nimbus
  • Välj i rullgardin.

  • Välj i rullgardin.


Mina båtuppgifter

Registret över medlemmarnas båtar är inte komplett. Det saknas data på en del och vissa data kanske inte stämmer på grund av att man bytt båt.

 

Det som är viktigt vid fördelning av båtplatser är måttuppgifter på båten.

Vid fördelningen av nya medlemmars båtar kan vi ibland behöva byta båtplatser. Då är det viktigt att ha data på båtarna så vi vet vilken plats som kan passa.

 

Enligt våra stadgar skall medlems båt vara ansvarsförsäkrad. Därför är bl.a. uppgifter om  försäkring obligatoriska när du fyller i listan. Men det är önskvärt att du fyller i så många uppgifter som möjligt.

 

Tack för din medverkan