Registrering


 • Välj i menyn

 • Välj i menyn.
  Utombordare = öppen båt med snurra
  Hardtop = Hardtop med snurra
  Inombordare = Större båt med inomborsmotor

 • Ange i meter t.ex 7,3
 • Ange i meter t,ex 2,3
 • Välj i menyn

 • Välj i menyn

 • Om du fått båtplats tilldelad ange nr här.

Om du fått båtplats och ska bli medlem i Österby Båtklubb fyller du i uppgifterna i formuläret här vid sidan.

Läs först igenom våra stadgar, ordningsföreskrifter och regler som finns att läsa under fliken "stadgar, regler". Fyll sedan i uppgifterna. Kryssa i "jag godkänner" under "Tagit del av stadgar o regler" i formuläret. Tryck sedan på "Skicka ansökan".

 

Inträdesavgift  3 000 kr

Årsavgifter: 
Medlem 600 kr
Båtplats båtlängd < 6m 1200kr
Båtplats båtlängd > 6m 1700kr