Bli medlem

Om du önskar få båtplats och bli medlem i Österby Båtklubb kan du fylla i formuläret till höger.

Medlem blir man i och med att man fått båtplats och betalat inträdesavgiften.

I inträdesavgiften ingår båtplatsavgiften för det första året.

 

Man kan vara medlem i klubben utan att ha båtplats. Båtliv, är medlemsorgan för Svenska Båtunionen, riksorganisationen för Sveriges båtklubbar. Alla som är medlem i en båtklubb får tidningen som en del av medlemskapet. Österby Båtklubb är ansluten till SBU via MBF (Mälarens Båtförbund).

För att vi så snabbt som möjligt skall kunna avgöra om vi har plats för din båt är det viktigt att du lämnar uppgift om längd och bredd samt vilken båttyp du har.

Vad kostar det?

 
Avgifter:
Inträdesavgift3000 kr
Årsavgifter:
Medlemsavgift600 kr
Båtplats båtlängd < 6m 1200 kr
Båtplats båtlängd > 6m1700 kr
Arbetsplikt/ gång300 kr
Vaktbot1000 kr
Påminnelseavgift150 kr

Gör din anmälan här.

Klicka på Formulär nedan och skriv in dina uppgifter. Det är viktigt att fylla i alla data.  

Alla våra register ligger på en server hos Svenska Båtunionen därför kommer du till SBU.

 

OBS!!!

Glöm inte att välja båttyp i rullgardinsmenyn.

Att det är den sökandes ansvar att hålla tel. nr aktuella i kölistan. Kan vi inte få kontakt på det nummer som finns i listan går platsen till nästa i kön.

Ansök om båtplats  • Här kan du lämna övriga uppgifter