Bli medlem

Om du önskar få båtplats och bli medlem i Österby Båtklubb klickar du på "Formulär" till höger. Medlem blir man i och med att man fått båtplats och betalat inträdesavgiften.

Man kan vara medlem i klubben utan att ha båtplats. Båtliv, är medlemsorgan för Svenska Båtunionen, riksorganisationen för Sveriges båtklubbar. Alla som är medlem i en båtklubb får tidningen som en del av medlemskapet. Österby Båtklubb är ansluten till SBU (Svenska Båtunionen) via MBF (Mälarens Båtförbund).

För att vi så snabbt som möjligt skall kunna avgöra om vi har plats för din båt är det viktigt att du lämnar uppgift om längd och bredd samt vilken båttyp du har.

Båtplatsansvarig är Robert Ericsson Tel.  072-208 58 13

 
Avgifter:
Inträdesavgift1000 kr
Årsavgifter:
Medlemsavgift600 kr
Båtplats Båtlängd > 6 meter1700 kr
Båtplats Båtlängd < 6 meter1200 kr
Arbetsplikt600 kr
Vaktbot1000 kr
Påminnelseavgift150 kr

Gör din anmälan här.

Klicka på Formulär nedan och skriv in dina uppgifter. Det är viktigt att fylla i alla data.  

Alla våra register ligger på en server hos Svenska Båtunionen.

 

OBS!!!

Glöm inte att välja båttyp i rullgardinsmenyn.

Att det är den sökandes ansvar att hålla tel. nr aktuella i kölistan. Kan vi inte få kontakt på det nummer som finns i listan går platsen till nästa i kön.

När du fått båtplats tilldelad

 

Under fliken kontakt finns ett formulär, för registreing av uppgifter i klubbens register. Fyll i det när du fått båtplats tilldelad.