Bli medlem

Om du önskar få båtplats och bli medlem i Österby Båtklubb klickar du på "Formulär" till höger. Medlem blir man i och med att man fått båtplats och betalat inträdesavgiften.

 

Man kan vara medlem i klubben utan att ha båtplats. Båtliv, är medlemsorgan för Svenska Båtunionen, riksorganisationen för Sveriges båtklubbar. Alla som är medlem i en båtklubb får tidningen som en del av medlemskapet. Österby Båtklubb är ansluten till SBU via MBF (Mälarens Båtförbund). Vad SBU är och gör kan du se på den här filmen.

 

För att vi så snabbt som möjligt skall kunna avgöra om vi har plats för din båt är det viktigt att du lämnar uppgift om längd och bredd samt vilken båttyp du har.

Båtplatsansvarig är: Börje Johansson Tel. 0171-379 29, 073-0540761.

 
Avgifter:  
Inträdesavgift 2000 kr
Årsavgifter:  
Medlemsavgift 300 kr
Båtplats utombordare 585 kr
Båtplats hardtop 635 kr
Båtplats inombordare 685 kr
Sommarmedlem 900 kr
Arbetsplikt 600 kr
Vaktbot 1000 kr
Påminnelseavgift 150 kr

 

Gör din anmälan här.

Klicka på Formulär nedan och skriv in dina uppgifter. Det är viktigt att fylla i alla data.  

Alla våra register ligger på en server hos Svenska Båtunionen därför kommer du till SBU.

 

OBS!!!

Glöm inte att välja båttyp i rullgardinsmenyn.

Att det är den sökandes ansvar att hålla tel. nr aktuella i kölistan. Kan vi inte få kontakt på det nummer som finns i listan går platsen till nästa i kön.

När du fått båtplats tilldelad

 

Under fliken kontakt finns ett formulär, för registreing av uppgifter i klubbens register. Fyll i det när du fått båtplats tilldelad.