Om Österby Båtklubb

Österby Båtklubb har sin hemmahamn vid Österby Brygga Vallby Enköping.

Tel. Klubbhuset 076-136 27 65

Österby Båtklubb bildades den 6 mars 1986. Innan klubben bildades fanns enskilda bryggor efter hela den strand som bryggan sträcker sig. På vintern samlades många av klubbens medlemmar och byggde den nuvarande bryggan.

Du kan titta på bilder från bygget här.

Fler bilder från hamnen här.

Det finns sammanlagt 80 platser. För alla platser gäller förtöjning mot bryggan och akterstolpar.
Vad det kostar att vara medlem i Österby Båtklubb kan du se här.

Låst ramp finns för sjösättning och upptagning höst och vår av medlemmarnas båtar. Rampen lånas inte ut till icke medlemmar.

Österby Båtklubb är en öppen allmännyttig förening och har till uppgift att:

Vara ett samlande organ för av segel- och motorbåtsport intresserade personer. Ta till vara medlemmarnas intressen beträffande hamn- och uppläggningsplatser vid Österby. Verka för enighet och ett gott förhållande inbördes och utåt, samt ett sjömannamässigt uppträdande och ett gott sjömannaskap.

Klubben är ansluten till Mälarens Båtförbund (MBF) och Svenska Båtunionen (SBU).
 


GPS
WGS84: N 59° 33.5789', E 17° 9.8047'
Decimal: 59.5596, 17.1634