loading...

Välkommen till ÖBK´s hemsida. Under fliken Internt finns information för våra medlemmar. Klubben är en öppen ideell förening som vill vara ett samlande organ för båt och fiskeintresserade.
Om du vill få kontakt med klubben kan du göra det med knapparna nedan eller via fliken Information / Kontakt.

Arbetsdag 28 augusti i stället för 2 oktober.
Arbetsdag 28 augusti kl 9 - 13. Vi var för få på arbetsdagen den 7 augusti och hann inte med att slå all vass. Därför lägger vi in en arbetsdag även den 28 augusti för främst vasslåtter. Se separat mail som gått ut till samtliga medlemmar.

Nyheter & Aktuellt

2021-08-03

Årsmöte 2021 hölls den 12 juni.
Se protokoll under fliken information.
Nya ordnings- och miljöregler antogs. Se under fliken Stadgar.
Notera avsnittet om vinteruppläggning vid Österby.

Ny kabel till och på bryggorna utlagd. Återstår arbeten med elskåp och inkoppling.

Båtbottenfärger
Arbete pågår inom Mälarens Båtförbund för att inventera användningen av båtbottenfärger. Kommunernas miljöförvaltningar kräver att båtklubbar inventerar förekomsten av bottenfärger inom resp klubb. Målet är att på sikt fasa ut all giftbottenfärg. För nya sökande till klubben vill vi få uppgifter om båtens bottenmålning. Inte alltid så lätt men vi får försöka ta reda på så mycket som möjligt. Till 2023 måste vi ha inventerat samtliga båtar i klubben. Tänk på att den årliga påväxten av vattenväxter i Mälaren är ytlig och tunn. Den har knappast någon påverkan på fart eller verkningsgrad ens på de snabbaste båtarna. Fråga Er om bottenfärg alls behövs. Avborstning medan båten ligger i vattnet eller torr avborstning på land på hösten kan vara tillräcklig.  Mindre arbete och lägre kostnader är väl alltid bra.

2016-03-16
Facebook

Klubben har även en Facebook sida. Gå gärna in och gilla den.
Länk till sidan: https://www.facebook.com/Österby-Båtklubb-806387506133956/?ref=hl
 

Läs hela inlägget »

Senast uppdaterad 2021-08-09